Web Design - Danco Vision

Semnificatia Literelor de Tranzit

SEMNIFICATIA LITERELOR DE TRANZIT

 

A (1 an) - Schimbare, noi începuturi. 0 modificare a direcţiei în carieră sau schimbare de domiciliu. în această perioadă pot fi demarate proiecte creative.

AA - Hiperactivitate; este posibil să irosească multe şanse.

B (2 ani) - Se recomandă adoptarea unui ritm mai lent. Această perioadă este favorabilâ prieteniilor şi relaţiilor amoroase. Este posibil să apară o nervozitate excesivă şi probleme de sănătate.

BB - Este o perioadă excesiv de sentimentală.

C (3 ani) - Aceşti ani sunt foarte prielnici creativităţii. Evenimentele sociale sunt în prim plan, dar este probabil să apară neînţelegeri în viaţa de familie. Este o perioadă plăcută, dar agitată.

CC - Joacă prea dur, hiperagitaţie.

D (4 ani) - în această perioadă apar multe ocazii de organizare şi de asumare a responsabilităţii propriei vieţi. Este o vreme caracterizată prin spirit practic şi muncă susţinută, şi de aceea odihna este foarte necesară.

DD - Prea multă muncă; viaţa pare limitată.

E (5 ani) - Mereu în căutarea libetăţii. în această perioadă au loc schimbări interesante şi întâlniţi oameni noi. Apar ocazii favorabile călâtoriilor şi aventurilor amoroase. Acest tranzit este caracterizat prin excentricitate.

EE - Pierd interesul prea repede şi se răzgândesc foarte uşor.

F (6 ani) - Sunt asumate multe responsabilităţi. Este o perioadă favorabilă din punct de vedere financiar, în care problemele familiale dobândesc o mare importanţă. De asemenea, este posibil să apară şi preocupări de natură sentimentală.

FF - Copleşiţi de responsabilităţi.

G (7ani) - In această perioadă se face simţită nevoia de singurătate şi discreţie. Acest tranzit, favorabil din punct de vedere financiar, este excelent şi pentru studiu sau cercetare.

GG - Petrec prea mult timp în singurătate.

H (8 ani) - Perioadă prielnică extinderii afacerilor; direcţia finanţelor este clar ascendentă. Se străduiesc prea mult; se pun bazele independenţei de mai târziu.

HH - Excesiv de ambiţioşi pe plan profesional.

J (9 ani) - Perioada emoţiilor, în care este posibil să se manifeste nervozitate şi tergiversări de orice fel. Cu toate că este marcat de multe suişuri şi coborâşuri, în acest interval oportunităţile creative vor fî mereu prezente.

II - Dificultăţi în demararea proiectelor.

J (1 an) - Apare o schimbare. Perspectivele financiare sunt favorabile.

JJ - Activitatea în exces duce la confuzie.

K (2 ani) - Această perioadă este inspirată din punct de vedere spiritual. Sunt favorizate colaborările, este posibil să apară probleme legate de sănătate. în general, se întâmplă lucruri neobişnuite.

KK - Sensibilitate emoţională.

L (3 ani) - Cercul prietenilor se lărgeşte şi au loc multe evenimente mondene. Perioada este propice acdvitâţilor creative, darpoate fi irositâ din dorinţa de distracţie.

LL - Prea multe plăceri.

M (4 ani) - Realism, simţ practic şi nevoia unei munci susţinute. Situaţia finanţelor se ameliorează treptat; nivelul de energie nu este prea ridicat.

MM - Prea multă muncă; nevoie de odihnă.

N (5 ani) - Interval agreabil, marcat de evenimente pasionante. Sunt indicate călătoriile şi este posibil să se producă numeroase schimbări. Adaptabilitatea este sporită, dar finanţele fluctuează.

NN - Agitaţie extremă.

0 (6 ani) - Perioada de timp favorabilă studiului. Sunt acceptate responsabilităţile legate de familie, iar situaţia finanţelor se îmbunătăţeşte. Este un interval calm şi sigur.

00 - Epuizare emoţională legată de problemele celor din jur.

P (7 ani) - în această perioadă activităţile intelectuale se mtensifică şi se simte nevoia de singurătate. Vîbraţia literei P este favorabilă afacerilor, cu condiţia să se ia anumite precauţii.

PP - Uneori indivizii respectivi au tendinţa să exagereze, comportându-se ca nişte adevăraţi sihaştri.

Q (8 ani) - Situaţia finanţelor este bună, iar în afaceri sunt favorizate speculaţiile ceva mai puţin obişnuite. Este o perioadâ excentrică, iar persoanele respective au tendinţa să nu fîe corect înţelese de cei din jur.

QQ - Aparenţele indică excentricitate excesivă.

R (9 ani) - Acest interval este dominat de creativitate şi compasiune, iar ambiţiile sunt scoase în evidenţă. Emotivitate, confuzie, şi tergiversări ocazionale.

RR - Incheierile şi amânările sunt caracteristice acestei perioade dificile.

S (1 an) - Circumstanţele se schimbă, apar surprize şi, uneori, emoţii putemice. Perioadă activă şi plină de ambiţii.

SS - Răsturnările de situaţii sunt foarte probabile în acest interval.

T (2 ani) - Este posibilă schimbarea domiciliului, iar colaborările, de orice fel, prosperă. Sănătatea trebuie supravegheată îndeaproape; receptivitate şi luciditate crescute.

TT- Tensiune excesiva.

U (3 ani) -Aceasta este o perioadă extrem de creativă, marcată de experienţe plăcute legate de prezenţa unor grupuri. Inspiraţia în ceea ce priveşte tranzacţiile fînanciare este scăzută şi trebuie mai multâ încredere de sine.

UU-Confuzie.

V (4 ani) - Demareaza o importantâ speculaţie de natură practică. Forţa individuală este foarte pronunţată, iar perioada aceasta, caracterizată printr-o muncă susţinută, oferă posibilitatea unor realizări remarcabile.

VV - Planuri prea ambiţioase; tendinţâ de a munci prea mult.

W (5 ani) - In această perioadă plină de aventuri au loc multe schimbări. Emoţiile trebuie controlate şi este probabil sâ se creeze condiţii favorabile călătoriilor. Interesele se schimbă foarte rapid.

WW - Energia este risipită in prea multe direcţii.

X (6 ani) - Viaţa de familie devine mai importantă. Perioadă neobişnuită, în care este posibilă dobândirea unei recunoaşteri publice şi în care preocupările legate de idile şi aventuri sunt extrem de numeroase.

XX- Această combinaţie anunţă acceptarea unor sacrificii.

Y (7 ani) - Aceastâ perioadă se caracterizează prin nevoia de a-şi alege o direcţie în viaţă; singurătatea este indispensabilă luării deciziilor legate de existenţa lor. Receptivitatea spirituală va fi dobândită abia după o etapă confuză.

YY- Incapacitatea de a acţiona pozitiv.

Z (8 ani) - Perspective fînanciare foarte bune. Aptitudinile in domeniul afacerilor sporesc, apare atracţie catre situaţii neobişnuite sau chiar paranormale;

în cadrul familiei apar probleme ieşite din comun.

ZZ - Dificultăţi în viaţa de familie.

Notâ: Prezenţa a două sau a mai multor litere R în tranzit în cursul aceluiaşi an poate pricinui întârzieri considerabile; acelaşi efect îl are şi prezenţa a două sau a mai multor litere I, cu toate că influenţa lor nu este la fel de putemică. Dar orice fel de difîcultate în timpul acestor tranzite poate fi atenuată de mila şi compasiunea arătate celor din jur.

Alte informatii zodiacale:

Numerele NorocoaseCifra evenimentelorSemnificatia Literelor de TranzitIntroducere